پایگاه اطلاع رسانی دکتر فردین احمدی

مدیر مسئول انتشارات بین المللی حوزه مشق

index
قلم شما

دکتر فردین احمدی از پروفسور آرسن آواکیان سفیر جمهوری ارمنستان در ایران و واهاگن آفیان سفیر جمهوری ارمنستان در هندوستان...

اختتامیه چهارمین دوره کتاب سال حوزه مشق       چهارمین دوره کتاب سال حوزه مشق روز سه شنبه ۱۴ آذرماه با حضور آرسن آواکیان سفیر محترم ارمنستان در ایران...