پایگاه اطلاع رسانی دکتر فردین احمدی

مدیر مسئول انتشارات بین المللی حوزه مشق

index
یادداشت ها

دکتری فلسفه تعلیم و تربیت در گفتگو با «تیتر یک»: بی‌سوادی، در ۴۴ سالگی انقلاب ریشه‌کن شد 

به نقل از "تیتر یک" ۱۰ بهمن۱۴۰۱ بی‌سوادی، در ۴۴ سالگی انقلاب ریشه‌کن شد. دکتری فلسفه تعلیم و تربیت گفت: طبق آخرین آمار‌ها، در ۴۴ سالگی انقلاب ۹۷ درصد جمعیت...