پایگاه اطلاع رسانی دکتر فردین احمدی

مدیر مسئول انتشارات بین المللی حوزه مشق

index
قلم شما

کنفرانس بین المللی علوم انسانی ، علوم آموزشی ، حقوق و علوم اجتماعی در شهر ترکیه _ازمیر برگزار می شود.

به نقل از روابط عمومی انتشارات حوزه مشق: کنفرانس بین المللی علوم انسانی ، علوم آموزشی ، حقوق و علوم اجتماعی کنفرانس بین المللی علوم انسانی ، علوم آموزشی ،...