پایگاه اطلاع رسانی دکتر فردین احمدی

مدیر مسئول انتشارات بین المللی حوزه مشق

index
یادداشت ها

یادداشت دکتر فردین احمدی درباره نقش کارگران در تحقق اقتصاد مقاومتی

https://ketabbaz.hozeyemashgh.ir نقش کارگران در تحقق اقتصاد مقاومتی   در اقتصاد مقاومتی، کارگران به عنوان بخشی اساسی از نیروی کار و تولید جامعه، نقش بسیار مهمی دارند. در واقع، بدون مشارکت...