پایگاه اطلاع رسانی دکتر فردین احمدی

مدیر مسئول انتشارات بین المللی حوزه مشق

index
قلم شما

برگزیدگان نهایی اولین پویش سراسری انتخاب بهترین نوشته سال منتشر شد_نشر حوزه مشق

برگزیدگان نهایی اولین پویش سراسری انتخاب بهترین نوشته سال منتشر شد. این رویداد در سه بخش بهترین شعر،بهترین دلنوشته،بهترین داستان کوتاه شروع به کار کرد در مجموع بیش از ۶۵۰۰...