پایگاه اطلاع رسانی دکتر فردین احمدی

مدیر مسئول انتشارات بین المللی حوزه مشق

index
قلم شما

پویش بهترین شعر ،داستان و دلنوشته سال ۱۴۰۲ توسط انتشارات حوزه مشق برگزار می گردد.

انتشارات بین المللی حوزه مشق و گروه بزرگ کشف استعداد برتر پویش (بهترین شعر،دلنوشته،داستان کوتاه)برگزار می کند. به گزارش روابط عمومی انتشارات بین المللی حوزه مشق، این مجموعه این پویش...