پایگاه اطلاع رسانی دکتر فردین احمدی

مدیر مسئول انتشارات بین المللی حوزه مشق

index
تازه های کتاب,قلم شما

دکتر علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت از غرفه انتشارات بین المللی حوزه مشق بازدید کرد.

دکتر علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت سیزدهم از غرفه انتشارات بین المللی حوزه مشق بازدید کرد.   سخنگوی دولت ضمن بازدید از غرفه انتشارات و تورقی به کتاب های این...