پایگاه اطلاع رسانی دکتر فردین احمدی

مدیر مسئول انتشارات بین المللی حوزه مشق

index
قلم شما

گفتگوی زنده تلویزیونی شبکه تهران با مدیریت انتشارات بین المللی حوزه مشق

گفتگوی زنده تلویزیونی برنامه« به خانه برمی گردیم» شبکه تهران با دکتر فردین احمدی مدیر مسئول وصاحب امتیاز انتشارات بین المللی حوزه مشق   برنامه سی و پنجمین نمایشگاه بین‌المللی...