پایگاه اطلاع رسانی دکتر فردین احمدی

مدیر مسئول انتشارات بین المللی حوزه مشق

index
قلم شما

کتاب [ مارادونا چه گوارای فوتبال ] اثر مهدی بیرانوند سرپرست نویسندگان حوزه مشق راهی مرحله نهایی برترین کتاب سال...

  به گزارش روابط عمومی سومین دوره جشنواره ملی ذهن زرین آثار راه یافته به مرحله نهایی کتاب برتر سال معرفی شدند. دراین بخش کتاب [ مارادونا چه گوارای فوتبال...