پایگاه اطلاع رسانی دکتر فردین احمدی

مدیر مسئول انتشارات بین المللی حوزه مشق

index
قلم شما

گفتگوی زنده تلویزیونی شبکه سلامت با مدیریت انتشارات بین المللی حوزه مشق

گفتگوی زنده تلویزیونی شبکه سلامت با دکتر فردین احمدی مدیر مسئول و صاحب امتیاز انتشارات بین المللی حوزه مشق     بازپخش مثبت سلامت (زنده)   https://sepehrtv.ir/live/salamat/recording/180052985   سی‌وپنجمین دوره...
قلم شما

گفتگوی زنده تلویزیونی شبکه تهران با مدیریت انتشارات بین المللی حوزه مشق

گفتگوی زنده تلویزیونی برنامه« به خانه برمی گردیم» شبکه تهران با دکتر فردین احمدی مدیر مسئول وصاحب امتیاز انتشارات بین المللی حوزه مشق   برنامه سی و پنجمین نمایشگاه بین‌المللی...
قلم شما

دیدارآقای ابوشریف نماینده جهاد اسلامی کشور فلسطین در ایران از غرفه انتشارات حوزه مشق

آقای ابوشریف نماینده جهاد اسلامی کشور فلسطین در ایران از غرفه انتشارات حوزه مشق دیدن و با دکتر فردین احمدی گفتگو کرد.   سی‌وپنجمین دوره نمایشگاه کتاب تهران (1403)، در...