پایگاه اطلاع رسانی دکتر فردین احمدی

مدیر مسئول انتشارات بین المللی حوزه مشق

index
قلم شما

پزشک بهشت

پزشک بهشت: نگاهی به زندگینامه، ژرفای اخلاقی، معرفتی و دلاوری‌های، شهید حاج محمدعلیم عباسی‌گراوند شهیدان - ایران - لرستان - بازماندگان - خاطرات عباسی‌گراوند، محمدعلیم، ۱۳۴۳ - ۱۳۶۵ جنگ ایران و عراق،...