پایگاه اطلاع رسانی دکتر فردین احمدی

مدیر مسئول انتشارات بین المللی حوزه مشق

index
مقالات

مقایسه رویکرد معتزلیان با برخی نومعتزلیان پیرامون وحی (با محوریت نظریه تجربه دینی)

مقایسه رویکرد معتزلیان با برخی نومعتزلیان پیرامون وحی (با محوریت نظریه تجربه دینی)   نویسنده: دکتر فردین احمدی   چکیده مقاله: جریان نواعتزالی از جریان های مهم کلامی معاصر در...