پایگاه اطلاع رسانی دکتر فردین احمدی

مدیر مسئول انتشارات بین المللی حوزه مشق

index
قلم شما

چاپ رایگان کتاب با حمایت انتشارات بین المللی حوزه مشق 

به نقل از روابط عمومی انتشارات بین المللی حوزه مشق: چاپ رایگان کتاب با حمایت انتشارات بین المللی حوزه مشق قابل توجه نویسندگان،پژوهشگران،اساتید،دانشجویان و حوزویان و هنرمندان   نذر فرهنگی...