پایگاه اطلاع رسانی دکتر فردین احمدی

مدیر مسئول انتشارات بین المللی حوزه مشق

index
اخبار

وجود مشکلات فرهنگی و اجتماعی، نیاز به تقویت و برجسته‌ساختن هویت ملی را مضاعف می‌کند

به نقل از پانا:

۸ دی ۱۴۰۱

ملارد (پانا) : یک پژوهشگر دینی و مدرس دانشگاه فرهنگیان در مورد ضرورت برجسته‌سازی دین و هویت ملی بیان کرد وجود مشکلات فرهنگی و اجتماعی، نیاز به تقویت و برجسته ساختن هویت ملی را مضاعف می‌کند.

فردین احمدی، نویسنده و پژوهشگر دینی، مدرس دانشگاه فرهنگیان و همکار فرهنگی منطقه ملارد بیان کرد:

«در طول تاریخ دین یکی از قوی‌ترین محورهایی بوده است که هویت های جمعی حول آن شکل گرفته‌اند. با وجود غلبه فرایندهای مدرنیزاسـیون و سکولاریسم، هنوز هم دین به عنوان یکی از عوامل تعیین‌کننده در آگاهی جمعی ملت‌ها مطالعه می‌شود. برخورداری از دین و تعالیم مذهبی مشترک، پایبنـدی و وفـاداری بـه آن، اعتقـاد و تمایل به مناسک و آیین‌های مذهبی فراگیر در فرایند تشکیل هویت ملی، بسیار مؤثر است.»

وی ادامه داد: «مذهب علاوه بر اینکه از لحاظ کارکردی عامل مهمی در روابط اجتمـاعی بـه حـساب می‌آید، موجب دلگرمی، سرزندگی، نشاط و اشتیاق عمومی است، ضمن آنکه در بـسیاری مواقع مذهب در مفهوم جامعه شناختی، با تأکید بر بعد عینی و خارجی آن، با سایر مضامین ملی از جمله دولت، تاریخ و میراث فرهنگی درآمیخته است.»

مذهب علاوه بر اینکه از لحاظ کارکردی عامل مهمی در روابط اجتمـاعی بـه حـساب می‌آید، موجب دلگرمی، سرزندگی، نشاط و اشتیاق عمومی است      این مدرس دانشگاه فرهنگیان افزود: «اگر کارکردهای یکپارچه‌سازی، تحکیم ارزش‌های مشترک، رفع تعـارض و نظـارت اجتماعی مذهب در راستای مؤلفه‌ها و عناصر نظام سیاسـی ــ اجتمـاعی جامعـه باشـد، مذهب می‌تواند نقش مهمی در انتقال تصورات ملی در فرایند جامعه‌پذیری نسل جدیـد داشته باشد و عامل ملیت شود.»

این فرهنگی تشریح کرد: «در ایران همواره دین اسلام با وجود تنوعات فرقه‌ای بـه خـاطر ثبـات و اسـتواری درونی بی‌نظیر، نقش مهمی در تکوین هویت‌های جمعی داشـته اسـت. پـس از ورود اسلام به ایران در طول تاریخ عناصر اصیل فرهنگ ایرانی با چارچوب دینی تطبیـق داده شده و تعارض چندانی بین مؤلفه‌های ملیت ایرانی و فرهنگ اسلامی بـه وجـود نیامـده است.

در ایران تلفیق دین در عناصر هویت ملی بـه قـدری شـدید اسـت کـه یگـانگی روحانی و جسمانی را در هویت تاریخی ایرانیان سبب شده است.»  احمدی گفت: «بر پایه نقش منحصر به فرد دین اسلام در شـکل‌گیـری هویـت تـاریخی ایرانیـان وحضور پررنگ اسلام در جامعه و ساختار سیاسی ایران، طبیعی اسـت کـه انتظـار داشـته باشیم آگاهی‌های مربوط به ملیت با آگاهی‌های دینی درآمیزد و دینداری تاحدود زیادی به رشد هویت ملی ایرانیان یاری دهد.»

وی خاطرنشان کرد: «وضعیت شهرستان ملارد به عنوان یک شهر مهاجرپـذیر اهمیـت خاصـی از نظـر هویت جمعی دارد. به نظر مـی‌رسـد بـسیاری از مـشکلات ایـن شـهر در حـوزه‌هـای اجتماعی و فرهنگی بی‌ارتباط با وجود فرهنگ‌های مختلف مهاجرین نیست.

این شرایط نیاز به تقویت و برجسته ساختن هویت ملی را مضاعف می‌کند.»  این فرهنگی پژوهشگر افزود: «امروزه در وضـعیت جنـگ نـرم بـسیاری از رسانه‌های فراملی به شکلی اندیشیده با ترویج افکار و رویکردهای مخـالف جمهـوری اسلامی ایران درصدد تخریب علاقه، وفاردای و التزام افراد به ویژه دانش‌آموزان متوسطه به نمادهـای ملی و مذهبی هستند.

از یکسو وجود چنین وضعیتی، و از سوی دیگر عدم توجه کافی مسئولان فرهنگی به نیازهای این نسل، خطر پیدایش بحران هویت در بین نسل نوجوان و گرایش به هویت‌های غربی را افزایش داده است.»

وی تأکید کرد: «با توجه به قبول جامعه علمی از تأثیر مثبت جامعه‌پذیری دینی، گروه‌های مرجع داخلی و تا حدودی مدرسه در افـزایش گرایش به هویت ملی، شایسته است سیاستگذاران فرهنگی کشور به افـزایش تعلقـات مذهبی نسل نوجوان اهتمام ورزند

و از سوی دیگر با استفاده از برنامـه درسـی آشـکار و پنهان مدارس و همچنین ظرفیت‌های رسانه‌ای موجود، نمادهای هویت و فرهنگ ملـی را که در اصل آمیخته با باورداشت‌های اسلامی است، به تحکیم و تقویت هویت ملی در بین جوانان و نوجوانان همت گمارند. به یقین این امر به کاهش بحران هویـت در بـین دانش‌آموزان دوره اول و دوم متوسطه منجر خواهد شد.»

5 بازدید
تصویر نویسنده
فردین احمدی

فردین احمدی دکتری فلسفه تعلیم وتربیت و برنامه ریزی و دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث از دیار استان زنجان و در استان تهران دوران کودکی و نوجوانی را سپری و درحال حاضر در شهر کرج زندگی می کند. ایشان معلم دانشگاه و کارمند آموزش و پرورش می باشد. یکی از موفق ترین کار آفرینان جوان در عرصه فرهنگ و هنر است.فعال رسانه از دیگر فعالیت های ایشان است که طی این سالها یادداشت ها و مطالب متعددی در رسانه های معتبر منتشر شده است. کتب و مقالات قابل توجهی از ایشان به انتشار رسیده است. در حال حاضر جوانترین ناشر کشور ایران و یکی از موفق ترین مدیران نشر در کشور ایران یعنی انتشارات بین المللی حوزه مشق می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *