پایگاه اطلاع رسانی دکتر فردین احمدی

مدیر مسئول انتشارات بین المللی حوزه مشق

index
تازه های کتاب

معرفی کتاب آسیب شناسی رفتار انتخاباتی شهروندان شهرستان های غرب استان تهران_ نشر حوزه مشق

معرفی کتاب بسمه تعالی "آسیب‌شناسی رفتار انتخاباتی شهروندان شهرستانهای غرب استان تهران" کتابی به قلم سعید محمدی در تلاش است با تکیه بر نگاه نخبگان محلی آسیب‌شناسی، پیامدها و راهکارهای...